Torget vid Wieselgrensplatsen
September 1, 2022

En gågata med utsatta parkbänkar och blomlådor.