Om torget

Torget

Wieselgrensplatsen ägs och förvaltas av Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborgs stad. Det är ett torg, byggt på 70-talet, som väl svarar upp mot de kringboendes behov av service i sin närhet. Wieselgrensplatsen är en lokal mötes- och handelsplats på centrala Hisningen, knappt 10 minuter från centrala Göteborg. Torget har ett väletablerat och komplett utbud av dagligvaror, servicebutiker och övrig detaljhandel. På Wieselgrensplatsen finns över 30 verksamheter etablerade. 

I Wieselgrensplatsens närområden finns utvecklade planer på upprustning och stark expansion i Rambergsstaden, sydväst om torget. Här planeras för ett nytt sjukhus intill Häckens hemmaplan, Bravida arena. I planerna finns även en ny ishall och Lundbybadet har renoverats för att motsvara dagens krav. Backaplan, ett par hållplatser bort, genomgår en stor förvandling för att bli en attraktiv tätbebygd blandstad med tusentals nya bostäder.  

 

Historia

Wieselgrensplatsen har fått sitt namn efter Peter Wieselgren, född i småländska Vislanda, domprost i Göteborg i mitten av 1800-talet. Han var även en riksbekant nykterhetskämpe.   

 

 Enligt 1959 års generalplan skulle Hisingen få ett stort centrum. Det ritades av arkitekterna Nygård och Hultberg. I samband med planeringen av Wieselgrensplatsen stärktes kollektivtrafiken och spårvägen fick en ny vändslinga. Så småningom växte Wieselgrensplatsen fram som ett centrum för hela Hisingen.   

Wieselgrensplatsen är idag ett levande torg i centrala Lundby och har en stor betydelse som lokal servicepunkt. 

 

Frukthandel med plommon, vindruvor, mango och andra exotiska frukter med skyltar som visar priset.
En frukthandlare staplar lådor med jordgubbar i.
Två personer sitter på en bänk i solen och samtalar och skrattar.